Program Przedsiębiorstwo Społeczne + na lata 2023-2025

 

Zadanie dofinansowano ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Przedsiębiorstwo Społeczna + na lata 2023-2025. 

 

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 49 836,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 49 836,00 zł

Za pośrednictwem realizacji zadania Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”, będzie miała możliwość pokrycia kosztów bieżącej
działalności związanej z funkcjonowaniem 2 lokali gastronomicznych. Koszty te stanowią opłaty za usługi bez których nie byłoby możliwości funkcjonowania lokalu, tj. opłaty za wynajem, czynsz, energię elektryczną, ogrzewania czy wodę.
Ponadto planuje się, że w ramach wyżej wymienionego wsparcia pokryte zostaną koszty obsługi księgowo-kadrowo-płacowej, która również jest niezbędnym elementem całościowego funkcjonowania lokalu. Bez tego typu obsługi niemożliwe byłoby m.in. rozliczanie usług, wyliczanie czy wypłata wynagrodzeń. Spółdzielnia nie posiada księgowej na etacie ze względu na obniżanie kosztów działalności administracyjnej, zlecanie usług jest bardziej ekonomicznym sposobem. 
W ramach realizacji wsparcia bieżącego planuje się również przygotowanie strategii rozwoju spółdzielni. Będzie to trwały efekt realizacji wsparcia bieżącego, na podstawie którego prowadzone będą działania rozwijające PES. 
Za pośrednictwem działania planuje się również wprowadzić działania promocyjne, mające na celu pokazać, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jest bardzo ważną wartością, że w Częstochowie działają 2 niezwykłe lokale, wyróżniające się w skali lokalnego rynku gastronomicznego nie tylko ze względu na smaczną kuchnię, pyszne desery ale również ze względu na kadrę pracowników. Działanie promocyjne zrealizowane zostanie poprzez nakręcenie filmu promującego, który udostępniony zostanie przez portale społecznościowe, wyświetlony również będzie w mieście na telebimach, które codziennie mijają setki przechodniów.