Stare Miasto na Start  – warsztaty dla dzieci i młodzieży

„Stare Miasto na start” to idea mająca na celu profilaktykę poprzez ekspresję twórczą skierowaną dla dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnicę Stare Miasto w Częstochowie. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r. na terenie dzielnicy Stare Miasto (w Klubokawiarni Alternatywa 21 lub jej otoczeniu), a składa się z następujących części:
a) „Spotkajmy się” – cykl warsztatów z zakresu technik różnych
b) 1 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców dzielnicy 
c) 3 wykładów tematycznych dotyczących profilaktyki uzależnień.
Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Częstochowy.