Alternatywne Profilaktyczne Podwórko

 

Zadanie polega na stworzeniu przestrzeni dla dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu podczas grupowych animacji. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację animacji podwórkowych i tym samym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom  między innymi  uzależnieniom czy przemocy w grupie dzieci i młodzieży z dzielnicy Stare Miasto. Działanie skierowane jest do min. 20 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z dzielnicy Stare Miasto. Podczas działania zostanie zorganizowanych min. 10 grupowych animacji podwórkowych  na świeżym powietrzu. Podczas animacji dzieci i młodzież będą mogły poznać alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Animatorzy będą organizować dla beneficjentów konkretne działania (np. gry terenowe, animacje, gry zespołowe) podczas których będą przemycane uczestnikom elementy profilaktyki dot. między innymi uzależnień. Animacjom towarzyszyć będzie poczęstunek. Działania będą podejmowane spontanicznie – bez zapisów na zajęcia w danym terminie ogłaszanym wcześniej mieszkańcom za pomocą plakatów i ulotek. Działania odbędą się w okresie wiosenno-letnim.
Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Częstochowy.